Nyandoro okwikwidza, ushe hwe Bindura North

elliotpct

Vadikani vana Nyamasvisva ne hanzvadzi dzedu vanaChihoro

Ndinofunga makanzwa kuti ndakasarudzwa neruzhinji kuti ndimirire Bindura North rinova guta redu is vanaNyamasvisva. Chasara kuti tiise misoro pamwe tisupport hushe huuye kwedu. Ngatifambisei shoko titsvange mari nezvimwe zvinodiwa pakucampaigner. Zvakare vanokwanisa kuuya kuBindura kusobetsera, vane motokari, vanengoro, chingave chese zvako chaunogona kubetsera nacho, ngatitore ushe hwedu kuMashonaland Central.

Ngatitorei umambo wedu hwe Mashonaland Central.

Posted on June 4, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 6 Comments.

  1. muricei zvenyu vananyamasvisva vese tisu vanhu vacho vemhuno refu

  2. Towards Tafirenyika

    Good luck Munendoro. We are born leaders! Vazungu veDande. Nyandoro forever

  3. 0716478266 app , Ndinonzi William Chimanga , from Guruve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: